Vitajte na stránkach firmy MR LUNARI
 • Adresa:
  MR LUNARI
  Ing. Marián Raška
  Rudlovska cesta 53
  Mobil: 00421 903 501 774

  E-mail: mrlunari@mrlunari.sk
  www.mrlunari.com„ŠPORT - ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL“
Záujem o šport zaznamenal v posledných rokoch na Slovensku obrovský nárast o čom svedčia aj samotné výsledky Našich športovcov na významných európskych a svetových podujatiach. Dosiahnutie dobrých výsledkov si vyžaduje náročnú prípravu v tréningovom procese, ale zároveň aj vytvorenie primeraných podmienok. Ďalšou dôležitou súčasťou je vytvorenie možnosti konfrontovať svoje výkony aj na zahraničných športových fórach, ktoré rovnako podporujú športový rast a zvyšujú kvality jednotlivcov a kolektívov. Na podporu rozvoja dobrých športových výsledkov Vám firma MR LUNARI ponúka spoluprácu pri organizovaní športových akcií a tréningových pobytov pre Váš kolektív v zahraničí. Našim cieľom je Vaša spokojnosť pri realizovaní Vašich zámerov, aktivít a športových úspechov.

Team„Lo sport – LO STILE SANO DELLA VITA“
Negli ultimi anni in Slovacchia l´interesse per lo sport ha raggiunto l´incremento enorme. Questo fatto si dimostra anche mediante i propri risultati dei nostri sportivi durante le gare importanti al livello europeo e mondiali. L´ottenimento dei buoni risultati richiede una preparazione impegnativa nella fase di addestramento oltreché la formazione delle condizioni adeguati. Successivamente la parte integrante consiste dalla formazione delle possibilità di confrontare della propra efficienza anche nelle competizioni sportive all´estero che altrettanto favoriscono lo sviluppo sportivo ed aumentano la qualità degli sportivi negli sport individuali ed a squadre. Per il sostegno dello sviluppo dei buoni risultati sportivi, nonché per la Vostra squadra all´estero, la ditta MR LUNARI Vi offre la collaborazione per quanto riguarda l´oraganizzazione degli avvenimenti sportivi e dei soggiorni di allenamento. Il nostro obiettivo è la Vostra soddisfazione nella fase di realizzazione delle Vostre intenzioni, delle attività e dei buoni risultati sportivi.

 

  


 

 

 

Copyright (c) Matej Ceil